بازار تلویزیون جهانی امروز به سادگی گسترده شده است . در این قسمت به نوآوری های سامسونگ اشاره شده است . در ادامه با ای تی زیرون همراه باشید .

ادامه را در ای تی زیرون بخوانید

منبع : اخبار فناوری - اخبار تکنولوژی - ای تی - آی تی