فعالیت شما در شبکه های اجتماعی ، نمایانگر وضعیت روحی شماست

نتایج جدید تحقیقات نشان میدهد که میزان فعالیت و اشتراک گذاری پست در شبکه اجتماعی اینستاگرام میتواند نشانگر خوبی برای سلامت افراد باشد . در ادامه همراه با ای تی زیرون باشید .

ادامه را در ای تی زیرون بخوانید

منبع : اخبار فناوری - اخبار تکنولوژی - ای تی - آی تی