در ماه نوامبر سال۲۰۱۷ ، ۸ بازی پر فروش و پر بازدید را شاهد بودیم . در ادامه با ای تی زیرون همراه باشید تا این بازی ها را با هم بیشتر مرور کنیم .

ادامه را در ای تی زیرون بخوانید

منبع : اخبار فناوری - اخبار تکنولوژی - ای تی - آی تی