اسنپ که به یکه تاز سیستم های مدرن حمل و نقل مسافر در ایران تبدیل شده است ، اما با کرایه کم در جابجایی هر مسیر باعث شده تا نارضایتی رانندگان سامانه خود را به دنبال داشته باشد . در ادامه همراه با ای تی زیرون باشید .

 

ادامه را در ای تی زیرون بخوانید

 

منبع : اخبار فناوری - اخبار تکنولوژی - ای تی - آی تی