با شماره ۱۳ صدای تکنولوژی همراه شما هستیم . در این قسمت آخرین اخبار داغ حوزه تکنولوژی واستارتاپ ها را باهم بررسی می کنیم . در ادامه همراه با ای تی زیرون باشید .

ادامه را در ای تی زیرون بخوانید

منبع : اخبار فناوری - اخبار تکنولوژی - ای تی - آی تی