گوگل به تازگی وبسایتی را راه اندازی کرده است که در آن راهنمای بیشترین چیز هایی افراد سرچ میکنند را قرار داده است .

پیش از پیدایش اینترنت، یافتن راهنمایی برای تعمیر دستگاه یا انجام کارهای مختلف، بسیار دشوار و تا حدودی غیر ممکن بود.

ادامه را در ای تی زیرون بخوانید

 

منبع : اخبار فناوری - اخبار تکنولوژی - ای تی - آی تی