اوبر ، سیستم آنلاین رزرو تاکسی در اروپا جدیدا به دلایل مختلفی توسط مراجع قضایی مورد بازخواست قرار گرفته است  . ادامه را در اخبار فناوری و اخبار تکنولوژی بخوانید 

ادامه مطلب