وزیر ارتباطات در آخرین اظهارات خود ، اشاره به ۴ برابر شدن تولید محتوا در فضای مجازی کشور و ۲۰ برابر شدن کاربران کرده است .ادامه را در اخبار فناوری و اخبار تکنولوژی بخوانید 

 ادامه مطلب