این تحریم باعث شده دامنه ir. برای سایت های ایرانی توسط سرویس MaxCDN ارائه نشود .

چندی قبل تحریمی از طرف سرویس های گوگل برای وبسایت های ایرانی صورت گرفت اما این بار سرویس MaxCDN تحریم جدیدی را برای وبسایت های داخلی انجام داد .

ادامه را در ای تی زیرون بخوانید

 

منبع : اخبار فناوری - اخبار تکنولوژی - ای تی - آی تی