شرکت مایکروسافت روز گذاشته خبرداد کابران جدید در سرویس Outlook.com Premium صورت نمی گیرد .

دیروز خبری از مایکروسافت جهت اضافه کردن ویژگی های سرویس  Outlook.com Premium به Office 365 Home و Office 365 Personal منتشر شد که این کار از یک هدف خاصی انجام شده است . پس از منتشر شدن این خبر کمپانی مایکروسافت اعلام نمود که دیگر ثبت نام در سرویس Outlook.com Premium صورت نمی گیرد .

ادامه را در ای تی زیرون بخوانید

منبع : اخبار فناوری - اخبار تکنولوژی - ای تی - آی تی